Bloemendalerpolder

In de Bloemendalerpolder staat de nieuwe woonwijk 'Weespersluis'. Een ruim woonlandschap met ongeveer 2950 woningen. De woningen passen als het gaat om de architectuur voor het overgrote deel helemaal in de woonsfeer die bij de historische buitenplaatsen langs de Vecht te vinden zijn. De stijl wisselen we af met klassieke én moderne architectuur. Er zijn verschillende woningtypen rond hofjes, parkstraatjes en singels. Elke buurt heeft zijn eigen karakter. De woonwijk bestaat uit 3 deelgebieden: Vechtrijk, Lanenrijk en Waterrijk. Daarnaast zijn er verschillende openbare aanlegplaatsen. Ook is er een brede school gebouwd, is er een kinderdagverblijf, kleinschalige winkels, een supermarkt, een gezondheidscentrum, een haventje en verschillende horecavoorzieningen.


Weespersluis heeft, naast veel groen verspreid door Weespersluis, een landschapspark en 3 stadsparken: een park aan de Muiderslotlaan en het Weespersluispark in Lanenrijk en het Gouwpark in Vechtrijk. Ten noorden en aan de westkant van Waterrijk ligt het natuur- en recreatiegebied ’t Breedland, een natuurlijk landschap met ruigtes.

Onze trainingen